Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskā sekretāre Līva GRIŅEVIČA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 38 LZA goda doktori.


Ekspertu konsīliji (doc)


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns (pdf)


Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes

24-09-2012

Ceturtdien, 2012. gada 27. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

Darba kārtībā:

1. Ziņojums par Padomes darbību sēžu starplaikā. R. Karnīte

2 Sociālā un cilvēkkapitāla loma mūsdienu izpratnē par ekonomiskās  augsmes faktoriem. Dr. oec. Ē. Šumilo ziņojums
Attieksmes izteikšana LZA korespondētājlocekļa vēlēšanām

3. I. Šteinbukas ziņojums par jaunākajiem notikumiem ES finanšu stabilizācijas jomā un saistībā ar paziņojumiem par dziļāku integrāciju

4. Debates

Laipni lūgti!

67225889


LZA izbraukuma sēde 2012. gada 28. septembrī

„Rīgas transports 21. gadsimtā”

Vada akadēmiķis Dr. habil. arch. JĀNIS KRASTIŅŠ

Izbraukšana plkst. 10.00 no LZA Augstceltnes

Pieteikties: tel. 67225889; 67223931; 67223633; 67220725; 67225361


LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība 2012. gada augustā

5-09-2012


2012. gada 17. augustā LU Akadēmiskā bibliotēka Rīgā, Rūpniecības ielā 10 atklāja ceļojošo izstādi „Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”.

Autores – vēsturniece Rasma Noriņa un māksliniece Inta Brinkmane. Izstāde veidota sadarbībā ar LZA īsteno locekli Saulvedi Cimermani, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, J.Prīmaņa anatomijas muzeju, LU Akadēmisko bibliotēku, Ainažu jūrskolas, Limbažu un Salacgrīvas muzejiem.

Pēdējā atjaunošana 5-09-2012
Lasīt tālāk...

Par Terminoloģijas komisijas darba grupu

26-07-2012


Darbu sākusi LZA HSZN organizēta darba grupa par terminoloģijas jautājumiem. Tajā piekrituši darboties: Valsts valodas komisijas (A. Veisbergs), Valsts valodas centra (M. Baltiņš), Valsts valodas aģentūras (J. Valdmanis), LR Saeimas (I. Druviete, G. Kusiņš), LZA Terminoloģijas komisijas (V. Skujiņa, J. Borzovs, J.G. Pommers, K. Timmermanis) un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (R. Karnīte ) pārstāvji.

Pēdējā atjaunošana 26-07-2012
Lasīt tālāk...

LZA HSZN un nodaļas Padomē

20-07-2012


LZA HSZN un nodaļas Padome, 2012. gada 6., 7. un 25. jūnija sēdēs, vispusīgi apspriežot LZP lēmumu 14. jūnijā par finansējuma sadalījumu starp zinātņu noarēm, izteica savus atzinumus.

Paskaidrojums pie HSZN Padomes atzinuma par LZP lēmumu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu nozarēm (MS DOC)

HSZN Padomes atzinums Par LZP lēmumu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu nozarēm (MS DOC)


Pēdējā atjaunošana 20-07-2012

Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

9-07-2012

Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

6. Sēlijas kongress

27.-28.06.2012., Daugavpils novada Skrudalienas pagastā notika DU Studiju un pētniecības centra „Ilgas” atklāšanas svētki. Tā ir modernākā un pašlaik vienīgā tāda iestāde Sēlijā. Atjaunotā mācību bāze atrodas aizsargājamā dabas teritorijā - Silenes dabas parka dabas liegumā. Tās atjaunošanā izmantoti videi draudzīgi materiāli, apkuri nodrošina siltumsūknis ar ģeotermāliem urbumiem, kanalizācijas sistēmā pielietotas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pētāmo kukaiņu kolekciju saglabāšanai paredzētas telpas ar klimata kontroli. Mēģināts saglabāt XIX gs. 90. gadu (1898.) medību pils autentiskumu. Darbi veikti ar ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda), valsts budžeta un DU līdzekļiem. Tādēļ DU iecere izveidot šeit, ES pierobežā, Eiropas mēroga modernu dabaszinātnes un mežzinātnes mācību centru ir pašsaprotama.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS