Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskā sekretāre Līva GRIŅEVIČA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 38 LZA goda doktori.


Ekspertu konsīliji (doc)


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns (pdf)


LZA HSZN un nodaļas Padomē

20-07-2012


LZA HSZN un nodaļas Padome, 2012. gada 6., 7. un 25. jūnija sēdēs, vispusīgi apspriežot LZP lēmumu 14. jūnijā par finansējuma sadalījumu starp zinātņu noarēm, izteica savus atzinumus.

Paskaidrojums pie HSZN Padomes atzinuma par LZP lēmumu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu nozarēm (MS DOC)

HSZN Padomes atzinums Par LZP lēmumu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu nozarēm (MS DOC)


Pēdējā atjaunošana 20-07-2012

Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

9-07-2012

Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

6. Sēlijas kongress

27.-28.06.2012., Daugavpils novada Skrudalienas pagastā notika DU Studiju un pētniecības centra „Ilgas” atklāšanas svētki. Tā ir modernākā un pašlaik vienīgā tāda iestāde Sēlijā. Atjaunotā mācību bāze atrodas aizsargājamā dabas teritorijā - Silenes dabas parka dabas liegumā. Tās atjaunošanā izmantoti videi draudzīgi materiāli, apkuri nodrošina siltumsūknis ar ģeotermāliem urbumiem, kanalizācijas sistēmā pielietotas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pētāmo kukaiņu kolekciju saglabāšanai paredzētas telpas ar klimata kontroli. Mēģināts saglabāt XIX gs. 90. gadu (1898.) medību pils autentiskumu. Darbi veikti ar ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda), valsts budžeta un DU līdzekļiem. Tādēļ DU iecere izveidot šeit, ES pierobežā, Eiropas mēroga modernu dabaszinātnes un mežzinātnes mācību centru ir pašsaprotama.

Lasīt tālāk...

LZA HSZN sēde 7. jūnijā

20-06-2012


LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē 2012. gada 7. jūnijā sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda nodaļas priekšsēdētājas akadēmiķes Raitas Karnītes ziņojumu par LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadības stratēģiju (2012 – 2015), apstiprināja HSZN 2012. gada II pusgada darba plānu un pieņēma vēstuli Latvijas Zinātnes padomei, LZP priekšsēdētājam Andrejam Siliņam „LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas un Padomes priekšlikumi par humanitāro un sociālo zinātņu nozaru produkta novērtējumu finansējuma sadalei starp zinātnes nozarēm”.

Pēdējā atjaunošana 20-06-2012
Lasīt tālāk...

LZA sēde „Ekonomiski finansiālā situācija ES: problēmas un risinājumi”

6-06-2012


Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdē 2012. gada 17. maijā „Ekonomiski finansiālā situācija ES: problēmas un risinājumi” sēdes dalībnieki noklausījās akadēmijas korespondētājlocekļu Innas Šteinbukas, Ulda Oša (prezentācija) un Dr.h.c. Jāņa Boļa ziņojumus, kā arī Latvijas valsts vadības institūciju pārstāvju vērtējumus par ES ekonomiskās un finansiālās situācijas ietekmi uz Latviju.

Pēdējā atjaunošana 21-06-2012
Lasīt tālāk...

Alūksnes novada kultūrvēstures jautājumi

22-07-2011


Saskaņā ar LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darba plānu, 2011. gada 25. – 26. augustā Alūksnē notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Alūksnes novada pašvaldības izbraukuma kopsēde (atb. akad. S. Cimermanis, akad. D. Markus). Darba tēma:

Alūksnes novada kultūrvēstures jautājumi

Pēdējā atjaunošana 22-07-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS