Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskās sekretāres p.i. Ilze STENGREVICA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 36 LZA goda doktori.


Ekspertu konsīliji (doc)


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns (pdf)


Dr.habil.art. Ojāra Spārīša grāmatas "Esejas par Latvijas sakrālo kultūru" atvēršanas svētki

4-12-2015

Vakar, 3.decembrī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Dr.habil.art. Ojāra Spārīša grāmatas "Esejas par Latvijas sakrālo kultūru" atvēršanas svētki.

Pēdējā atjaunošana 4-12-2015
Lasīt tālāk...

LZA HSZN sēde - Brīvības pieminekļa apskate

17-11-2015

2015. gada 13. novembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) izbraukuma sēde, kuras ietvaros,  sakarā ar Latvijas valsts 97. gadadienu un Brīvības pieminekļa 80. gadskārtu, bija paredzēta Brīvības pieminekļa apskate un iepazīšanās ar tā vēsturi.

Pēdējā atjaunošana 17-11-2015
Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2015. gada 29. oktobrī

9-11-2015

2015. gada 29. oktobrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde, kuras darba kārtībā bija paredzēti trīs jautājumi:

  • Dr. habil. oec. Baiba Rivža - VPP EKOSOC LV 1. posmā paveiktā un 2.posma izaicinājumu publiskā izskatīšana.
  • Dr. philol. Māra Grudule - „Kurzemes kultūrvēstures izpētes jautājumi 18.gs".
  • Balvu ekspertu komisiju apstiprināšana.
Lasīt tālāk...

Iznāk LZA goda doktora Ilgoņa Bērsona sastādītais Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" 7. sējums

5-11-2015

2015. gada oktobrī iznācis LZA goda doktora Ilgoņa Bērsona sastādītais Kārļa Skalbes „Mūža rakstu" 7. sējums. Sējuma iznākšanā piedalījies arī Kārļa Skalbes mazdēls, arhitekts un dizainers Andrejs Legzdiņš no Zviedrijas.

"Mūža rakstu" idejas autors un sastādītājs literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons skaidrojis, ka 7. sējumā ietilpst daudz rakstu no periodikas, tādējādi veidojot unikālu materiālu un foto pirmpublicējumus, līdzīgi kā iepriekšējos sējumos. Dzīves vēstījumā galvenokārt izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva fondi.

Lasīt tālāk...

Benitas Laumanes grāmata „Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā II"

2-11-2015

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājlocekle Benita Laumane sarakstījusi grāmatu „Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā II". Izdevumu, pateicībā par nodaļas atbalstu, dāvinājusi LZA Humanitāro un Sociālo zinātņu nodaļai.

Kā autore priekšvārdā uzsvērusi : „Pētījumā „Vēju un vētru grāmata" uzmanība tiek pievērsta vēju un vētru nominācijai- nosaukumiem pēc vēja stipruma, kā arī nosaukumiem pēc vēja virziena (resp. atkarībā no debespusēm u.c. pazīmēm); aprakstītas arī vēja izraisītas parādības- ūdens virsmas viļņošanās. Grāmatā ietverti latviešu valodas un folkloras materiāli no publicētiem un nepublicētiem avotiem (arī autores pašas regulāri vākumi zvejniekciemos no 1963. gada līdz 1974. gadam, bet retāk - mūsdienās). Tie pārstāv gan iekšzemē dzīvojošo ļaužu, gan jūrmalnieku priekšstatus un zināšanas par dabas parādībām."

Interesentiem ar autores grāmatu iespējams iepazīties LZA HSZN telpās.

Powered by Elxis - Open Source CMS