Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskā sekretāre Līva GRIŅEVIČA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 38 LZA goda doktori.


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns


LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2015. gada 7. maijā

14-05-2015

2015. gada 7. maijā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde. Darba kārtībā bija trīs ziņojumi. LZA īstenā locekle, Dr.habil.phil. M. Kūle iepazīstināja ar grāmatām - „Bēgšana no brīvības? Ēriks Fromms un Latvija" Dr. phil. profesora I. Šuvajeva zinātniskajā redakcijā  un Dr.hist. A. Gavriļina monogrāfiju „Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis". Stāstījumu papildināja monogrāfijas autors Dr.hist. A. Gavriļins. Pirmo pamatziņojumu sniedza Daugavpils universitātes asoc. profesors, Dr. hist. H. Soms ar stāstījumu „Romas pāvestam Leo XIII 1888. gadā dāvinātais albums „Terra Mariana (Marijas zeme)" atkārtotais izdevums: starptautisks projekts, faksimila un zinātnisko komentāru izveide", bet otro - „Indijas izcelsmes jaunās reliģiskās kustības Latvijā" profesore, Dr. theol. A. Stašulāne ar referātu.

Lasīt tālāk...

„Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" izstādes atklāšana Sanktpēterburgā

14-05-2015

2015. gada 7. maijā Sanktpēterburgā, Jelagina pils muzejā notika svinīga izstādes „Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē programmas ietvaros un organizēta ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu.

Pēdējā atjaunošana 15-05-2015
Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2015. gada 28. maijā

14-05-2015

Aicinām visus uz
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdi

ceturtdien, 2015. gada 28. maijā plkst. 14:00
Rīgas Latviešu biedrības namā, Kluba zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13)

LZA HSZN iepazīst savus goda locekļus un goda doktorus

Lasīt tālāk...

Pieminot Valentīnu Skujiņu

12-05-2015

2015. gada 30. aprīlī, saulainā pavasara dienā, Rīgas Pirmajos Meža kapos atvadījāmies no LZA īstenās locekles, profesores, Dr.habil.philol. Valentīnas Skujiņas - izcilas valodnieces un ilggadīgas latviešu terminoloģijas lietu virzītājas. Valentīnas Skujiņas kolēģi un audzēkņi uzsvēra viņas lielo ieguldījumu latviešu valodas kopšanā un attīstībā, mierīgo un draudzīgo attieksmi pret citiem kopīga darba darītājiem, un ar klusu piekrišanu uztvēra LZA prezidenta, akadēmiķa Ojāra Spārīša salīdzinājumu „kā eņģelis viņa staigāja mums līdzās".

Pēdējā atjaunošana 14-05-2015
Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2015. gada 07. maijā

30-04-2015

Aicinām visus uz
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdi

 ceturtdien, 2015. gada 07. maijā plkst. 14:00
LZA Akadēmijas sēžu zālē (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā) 

Daugavpils Universitātes jaunākie pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs  

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS