Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskā sekretāre Līva GRIŅEVIČA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

 Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 38 LZA goda doktori.


Latviešu-vācbaltiešu kultūras biedrībai Domus Rigensis - 24 gadi

6-07-2015

Kad 1992. gada vasarā uz Trešās atmodas sajūsmas viļņa tika dibināta latviešu - vācbaltiešu (pēc 1945. gada -  Vācijas baltiešu - O.S.) kultūras biedrība Domus Rigensis, tad tās dibinātāju rindās bija daudz zinātnieku un kultūras darbinieku.

Pēdējā atjaunošana 6-07-2015
Lasīt tālāk...

Rīga kļūst par vienu vēsturiskās piemiņas zīmi bagātāka

1-07-2015

Rīgas Doma Krustejā, piektdien, 3. jūlijā, pulksten 14 atklās atjaunoto piemiņas zīmi - postamentu un urnu „COR JOCHMANNI", kurā glabājas izcilā publicista, kultūras filozofa un sava laika kritiķa Karla Gustava Johmana sirds. Ar Heidelbergas Johmana biedrības finansiālu atbalstu, piedaloties fon Zengbušu dzimtas pārstāvim Verneram fon Zengbušam, unikālā kultūrvēsturiskā piemiņas zīme - urna ar Johmana sirdi un tai izveidotais postaments ir restaurēti. Ikviens apmeklētājs to varēs apskatīt Rīgas Doma krustejā.

K.G. Johmans dzimis 1789. gadā Pērnavā, Livonijā (šodien Pērnava, Igaunijā), miris 1830. gadā Naumburgā pie Zāles, Vācijā. K.G. Johmans mācījies Doma skolā, studējis Leipcigā, Heidelbergā un Getingenā, tad atgriezies Rīgā un strādājis par advokātu. No 1810. gada līdz 1819. gadam ar pārtraukumiem viņš bija praktizējošs advokāts Rīgā, bet pēdējos desmit dzīves gadus pavadīja Vācijā, Francijā un Šveicē. Viņa ievērojamākie darbi ir Heidelbergā apkopotās esejas „Pārdomas par protestantismu" (1826) un „Par valodu" (1828).  Johmana dzīve aprakstīta Vācijā izdotajā grāmatā „Nelaikmetīgā patiesība".

Lasīt tālāk...

LZA skatāma Rīgas Doma restaurācijai veltīta izstāde

19-06-2015

Šovasar Rīgas Domam - vienam no Latvijas senākajiem dievnamiem - rit jau 804. gads. Rīgas Doma pamatakmens ir likts svinīgā ceremonijā bīskapa Alberta vadībā 1211. gada 25. jūlijā. 2011. gadā, kad Rīgas Domam apritēja 800 gadi, tika uzsākti tā restaurācijas darbi.

ERAF projekta "Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana" ietvaros jau ir pabeigti galvenie būvdarbi - vidusjoma un sānjomu koka konstrukciju restaurācija un vara skārda seguma nomaiņa, fasāžu, vitrāžu,  kapitulzāles, sakristejas un baptistērija restaurācijas darbi. 2013. gadā sākās projekta otrās kārtas īstenošana -  Rīgas Doma torņa nostiprināšana, kas joprojām turpinās.

Par restaurācijas gaitu uzskatāmi vēsta Latvijas Zinātņu akadēmijas 3. stāva vestibilā izvietotā fotoizstāde, kas interesentiem ir atvērta visu vasaru.

Papildu informācija mājaslapā www.doms800.lv .


Ilzes Lozes monogrāfijas "Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā" atvēršanas svētki

15-06-2015

19. jūnijā plkst. 11 Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta zālē notiks LZA korespondētājlocekles Dr.habil.hist. Ilzes Lozes monogrāfijas "Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā" atvēršanas svētki. Monogrāfija ir izdota ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes augstskolas finansiālu atbalstu. Aicinām interesentus!

Sveicam LZA goda locekli Imantu Lancmani ar Vācbaltu apvienības Kultūras balvas piešķiršanu

2-06-2015

29. maijā Rundāles pils muzeja direktoram un gleznotājam Dr.art.h.c. Imantam Lancmanim tika pasniegta Vācbaltu apvienības Vācijā 2015. gada Kultūras balva par viņa ieguldījumu Rundāles pils kompleksa atjaunošanā un mūža darbu vācbaltu kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā un saglabāšanā.

Plašāk: Vācbaltu apvienība Vācijā pasniedz balvu Rundāles pils direktoram Dr. Imantam Lancmanim (Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā, 01.06.2015.)


Powered by Elxis - Open Source CMS