3. jūlijs, 13 (534)

Laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" NOLIKUMS

30-06-2017

Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2017. gada 13 . jūnijā,
kas saskaņots ar LZP 2017. gada 13. jūnijā
un ar LZS 2017. gada 21. maijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. "Zinātnes Vēstnesis" (turpmāk - laikraksts; angliski "Science Bulletin") ir Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) dibināts bezmaksas periodisks izdevums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", LZA Statūtiem un šo nolikumu.

Lasīt tālāk...

LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2016. gadā

30-06-2017

Nobeigums. Sākums "ZV" Nr. 9, "ZV" Nr. 10, ZV" Nr. 11

Finansējums saskaņā ar IZM noslēgtajiem līgumiem 2016. g. bija nepietiekams, lai nodrošinātu visu LZA funkciju sekmīgu izpildi. Lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi, LZA veica finansējumu 70,7 tūkst. EUR apjomā no saviem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (nedzīvojamo telpu noma, konferenču organizēšana, telekomunikāciju pakalpojumi un autostāvvietu noma). Zinātniskajiem institūtiem un tiem pielīdzinātām institūcijām bez maksas tiek piešķirtas telpas un orgtehnika konferenču organizācijai. LZA tehniskie darbinieki - sekretāres un padomnieki, ārlietu daļas darbinieki ir spiesti strādāt par LZA statusam un atbildības kritērijiem neatbilstoši zemu atalgojumu.

Pēdējā atjaunošana 30-06-2017
Lasīt tālāk...

IN MEMORIAM

30-06-2017

Harro fon Hiršheita piemiņai
(1925 - 2017)

Vēsts par Harro fon Hiršheita (Harro von Hirschheydt) aiziešanu mūžībā skumdina visus, kas viņu pazinuši, un arī rosina dziļākas pārdomas par vācbaltiešu un latviešu saskares lietām. Pazīstamais grāmatizdevējs un erudītais Baltijas vācu kultūras pārzinātājs ļoti daudz darījis, lai pārvarētu plaisas un vēstures pārpratumus, lai tuvinātu latviešus  vācbaltiešu kultūrai, savukārt mudinot vācbaltiešus neaizmirst savu senču dzimteni.

Pēdējā atjaunošana 5-07-2017
Lasīt tālāk...

KONKURSS

30-06-2017

Cietvielu fizikas institūts
izsludina konkursu
uz akadēmiskajiem amatiem
:

Cietvielu fizikā (dabaszinātnes)
- zinātniskais asistents - 2 štata vietas

Materiālu fizikā (dabaszinātnes)
- vadošais pētnieks - 1 štata vieta
- zinātniskais asistents - 1 štata vieta

Teorētiskā fizika (dabaszinātnes)
- vadošais pētnieks 1 štata vieta
- pētnieks - 2 štata vietas

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

30-06-2017

2017. gada 3. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ZIEMELE

par tēmu „Multi-perspective analysis for the transition towards 4th generation district heating". Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.sc.ing. Andres Siirde (Tallinas Tehnoloģiju universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2017
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 14 no 14
Powered by Elxis - Open Source CMS