VPP EKOSOC-LV

Valsts pētījumu programma

5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai –
jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai
(EKOSOC-LV)”

Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža


Video


Par programmu

Programmas logo

Programmas
aktivitātes

Programmas konferences

Programmas
forumi


Atslēga ir darīt, bet sadarbībā

1-09-2017

Dr. habil. oec. Baiba Rivža,
VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvija Pašvaldību savienības (LPS) sadarbībā ar institūcijām reģionos kopīgi organizēto forumu cikla noslēdzošais Pierīgas forums norisinājās 29. augustā Ikšķiles novadā, atbilstīgi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV Latvijas viedās attīstības saturam risinot tēmu par viedo uzņēmējdarbību, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību ceļā uz to. Pasākums izcēlās ar plašu Pierīgas pašvaldību vadītāju un uzņēmēju pārstāvniecību un iezīmēja vajadzību sadarboties gan zinātniekiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, pašvaldība ir "Labs sākums" - liecina Ikšķiles novada logo, gan pašvaldībām savā starpā. Piemēram, Ādažu  domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks saistībā ar darbaspēka mobilitātei nepieciešamajiem transporta risinājumiem jeb viedo infrastruktūru uzsvēra, ka svarīgi iespējami drīzāk rīkoties, lai  nestāvētu "korķos" un sadarbībā sakārtotu kopīgo telpu; kas vienam nav izdevīgi, visiem jau kļūst izdevīgi.

Pēdējā atjaunošana 1-09-2017
Lasīt tālāk...

PIERĪGAS FORUMS "Pašvaldību un uzņēmēju sadarbība ceļā uz viedo uzņēmējdarbību Pierīgas reģionā"

23-08-2017

29. augustā plkst.13.00 Ikšķiles novada pašvaldībā notiks Pierīgas forums, kurā piedalīsies vairāku Pierīgas pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, izglītības un zinātnes pārstāvji.

Lasīt tālāk...

VIEDA ATTĪSTĪBA - LATVIJAS TAUTAI, NE "ĶEKSĪTIM"!

22-06-2017

Informāciju žurnālam „LOGS" Nr. 5( 2017. gada maijs/ jūnijs) sagatavoja
Daina Oliņa

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) interneta vietnes kreisajā slejā greznojas logo, kura nozīme, pieņemu, daļai "Loga" lasītāju ir sveša, tomēr bišu šūnās iekodēta svarīga vēsts par to, ka Latvijā 2014. gada oktobrī Ministru kabinets līdz ar vēl 13 citām apstiprinājis valsts pētījumu programmu (VPP) "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai". Pirmo reizi atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā radīta sociālo zinātņu pētījumiem veltītā un valsts finansētā valsts pētījumu programma (2014-2018), kas ļauj dažādas sociāli ekonomiskās problēmas pētīt daudzpusīgi - vidi, sabiedrību, ekonomiku, tiesisko bāzi skatīt kopsakarā, nevis atrauti

Lasīt tālāk...

Mesties konkurencē ar radošuma un IT "apbruņojumu"

22-06-2017

Liepājas Universitātē (LieU). 31. maijā notikušais Kurzemes forums bija priekšpēdējais (vēl rudenī būs Pierīgā) pasākums Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kopā ar vietējām institūcijām Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros rīkoto forumu ciklā. Kurzemes foruma vadmotīvs - radošās industrijas, radošums un informācijas tehnoloģijas reģiona sociālekonomiskajā attīstībā, turpinot īstenot forumu mērķi "sēdināt pie viena galda zinātniekus un uzņēmējus", pēc LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vārdiem. Viņš arī pamatoja konkrētās tēmas nozīmīgumu - radoša pieeja un IT ir pamatā, lai izturētu lielo un augošo konkurenci, kad nevar vairs uzvarēt ar apjomiem, bet gan ar intelektuālo potenciālu, ar ātru, elastīgu ražošanu, balstītu izglītībā, zinātnē, visdažādākā veida sadarbībā. LZA prezidents Ojārs Spārītis uzsvēra, ka zinātnieku jauda ir lielāka nekā sabiedrība, ražotāji spēj ņemt pretī, ir rezerves vidēji augstās un augstās tehnoloģijās, zināšanās balstītās ražošanas un pakalpojumu attīstībai, lai cilvēki sevi realizētu Latvijā.

Lasīt tālāk...

Latvijas ekonomiskās identitātes meklējumi

22-06-2017

Zīmīgi, ka LZA Ekonomikas institūta sadarbībā ar Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV rīkotais I Eiropas - Latvijas Ekonomikas forums ""Made in Latvia" - Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē" norisinājās Pasaules Intelektuālā īpašuma dienā 26. aprīlī, paspilgtinot mūsu valsts ievērojamo augsmes potenciālu. Šo potenciālu argumentēti iezīmēja Latvijas konkurētspējīgāko tautsaimniecības nozaru pārstāvji savu jomu prezentācijās un foruma dalībnieki diskusijās, meklējot un sniedzot atbildes uz daudziem jautājumiem.  Kas ir "Made in Latvia"? Kāpēc ir jāinvestē Latvijā? Kā veidojas mūsu valsts tēls ārvalstu tirgos? Kāda ir Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropas saimē un pasaules kontekstā? Ar ko esam stipri un atšķirīgi, un, kā šīs unikālās konkurētspējas priekšrocības funkcionāli izmantot vietējā un eksporta tirgū? LZA prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis šo jautājumu kopsaucēju formulēja kā patiesu vēlmi izprast Latvijas vietu globālajā ekonomikā un pozicionēt sasniedzamus mērķus. Paldies foruma ģenerālsponsoram, ilggadējam zinātnes un izglītības atbalstītājam, AS "Grindeks" un personīgi padomes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam.

Pēdējā atjaunošana 22-06-2017
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS