Lauksaimn. un meža zin.n.

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67223448; 29215144. Fakss: 67821153
E-pasts: lmzn@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Baiba RIVŽA

Nodaļas priekšsēdētājas vietnieks Bruno ANDERSONS

Zinātniskā sekretāre Ligita ĀZENA

Padomes locekļi

Aleksandrs JEMEĻJANOVS, Īzaks RAŠALS

Nodaļa šobrīd apvieno 30 LZA locekļus, t.sk. 9 īstenos, 2 goda locekļus 2 ārzemju locekļus un 17 korespondētājlocekļus.

Ar nodaļas darbību saistīti 2 LZA goda doktori.


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2020. gada darba plāns (pdf)


LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas izbraukuma sēde Ludzā

4-08-2008

 nodalas/lmzn_Ludza.JPG

2008.gada 21.jūlijā Ludzas rajona Pušmucavas pagastā viesu namā „Apsītes smaids” norisinājās Latvijas Zinātņu akdēmijas (turpmak – LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodalas (turpmāk – LMZN) izbraukuma seminārs Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM) finansētā projekta „Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana” (turpmāk – Projekts) ietvaros, kura galvenais uzdevums bija nodrošināt informāciju par pašreizējo situāciju un iespējamiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības jomā Ludzas rajonā.

Pēdējā atjaunošana 14-01-2009
Lasīt tālāk...

Zemkopības ministrijas konkurss „Sējējs-2008” grupā “Zinātne lauku attīstībai”

10-07-2008

Šī gada 7.jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta zālē norisinājās konkursa, „Sējējs-Zinātne lauku attīstībai”, pirmās kārtas darbu izvērtēšanas komisijas sēde, kuras sastāvā bija Komisijas priekšsēdētājs LLMZA viceprezidents akadēmiķis, profesors Dr.habil.agr., Dr.med.vet., Aleksandrs Jemeļjanovs, komisijas locekļi: LLMZA īstenā locekle, profesore Dr.sc.ing., Daina Kārkliņa, LLMZA īstenais loceklis, profesors Dr.sc.ing., Dainis Viesturs, LLMZA īstenais loceklis, profesors Dr. habil. sc. ing,. Pēteris Rivža, LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs, profesors Dr.agr., Dainis Lapiņš. Komisija izvērtēja 2 promocijas un 4 zinātniskos darbus. Pēc vērtējumu apkopošanas konkursa komisija nolemj, ka konkursa „Sējējs-2008” grupas „Zinātne lauku attīstībai” apbalvošanai tiek izvirzīti šādi darbi:

Pēdējā atjaunošana 14-01-2009
Lasīt tālāk...

Izbraukuma sēde uz Tērveti un Vecauci 2008. gada 13. jūnijā

18-06-2008

Trevete130608.JPG
Sēdes dalībnieki aplūko moderno govju slaukšanas iekārtu 
13. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa sadarbībā ar LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju organizēja izbraukuma sēdi uz Tērveti ar mērķi iepazīties ar a/s „Agrofirma Tērvete” un a/s „Tērvetes Zirgaudzētava” darbību, kā arī apmeklēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību pētījumu saimniecību (turpmāk – MPS) „Vecauce”.

Pēdējā atjaunošana 18-06-2008
Lasīt tālāk...

Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

9-06-2008

Šī gada 6.jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) kopsapulce. Par LLMZA prezidenti atkārtoti ievēlēta akadēmiķe Baiba Rivža, savukārt viceprezidentu amatus turpmākos trīs gadus ieņems Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk- LLU) Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktors un LLU profesors, akadēmiķis Aleksandrs Jemeļjanovs, LLU rektors, profesors Juris Skujāns un LLU profesore, LZA korespondētājlocekle Daina Kārkliņa.

Notikušas izmaiņas arī nodaļas vadītāju sastāvā – Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļu turpmāk vadīs LLU Ekonomikas fakultātes dekāne, docente Irīna Pilvere, Inženierzinātņu nodaļas vadītāja amatā iecelts LLU profesors Kaspars Vārtukapteinis, Mežzinātņu nodaļas vadītāja vietu ieņems LLU profesors Leonards Līpiņš, savukārt Lauksaimniecības zinātņu nodaļas un Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļas vadītāji palikuši nemainīgi – LLU profesors Dainis Lapiņš un Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr.biol. Jānis Mičulis.

Kopsapulces laikā tika pārvēlēta arī revīzijas komisija un ievēlēti jauni īstenie locekļi, goda locekļi un ārzemju locekļi.

Savā uzrunā LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža norādīja uz LLMZA līdzšinējiem darbības principiem, kā arī nākotnes plāniem. Kā būtiskākais uzdevums periodā līdz 2010.gadam uzskatāms Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības prezidentūras nodrošinājums, kas 2008.gada 29.maijā tika uzticēts Latvijai. Attiecīgi LLMZA turpinās īstenot arī Zemkopības ministrijas finansētus projektus, piedalīties Zemkopības ministrijas Zinātnes konsultatīvajā darba grupā, organizēt konferences un izbraukuma sēdes par dažādiem, ar lauksaimniecības attīstību saistītiem jautājumiem un sadarboties ar Jauno zemnieku klubu, organizējot kopīgus konkursus vidusskolu un arodskolu jauniešiem par lauksaimniecībai aktuāliem tematiem. Jau vairākus gadus LLMZA organizē arī konkursa „Sējējs” grupas „Zinātne lauku attīstībai”, kā arī LLMZA, Hipotēku bankas un LLU konkursam iesniegto darbu izvērtēšanu.

LLMZA ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, meža un koksnes pārstrādes nozares zinātnieki.

LLMZA galvenais uzdevums ir noteikt prioritāros pētniecības virzienus un virzīt tās zinātnieku darbību fundamentālās un pielietojamās zinātnes attīstībā, koordinēt zinātnisko darbību saistībā ar nozares faktiskā stāvokļa analīzi, perspektīvās attīstības prognozēšanu, lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu un meža svarīgāko zinātniski tehnisko un tautsaimniecības problēmu risināšanu, zinātnes sasniegumu reklamēšanu, kā arī pārstāvēt lauksaimniecības un meža zinātņu intereses valdībā, ārzemēs, integrēt augstskolu un nozaru zinātniskās pētniecības iestāžu darbību jauno speciālistu un zinātnes darbinieku sagatavošanā.

M.Briekmane

Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālasamblasambleja

4-06-2008

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālasambleja un saistītais seminārs „Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Par Apvienības prezidenti ievēlēta akadēmiķe Baiba Rivža

 

lmzn_asambl.JPG 
Apvienības prezidents akadēmiķis Kristians Hera (Rumānija) nodod Apvienības prezidenta pilnvaras akadēmiķei Baibai Rivžai.

 

Š.g. 28.-31.maijā Latvijā norisinājās Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība) V Ģenerālasambleja (turpmāk – Asambleja) un saistītais seminārs „Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Līdz ar Asemblejas organizēšanu Latvija ir ieguvusi Apvienības prezidējošās valsts statusu līdz 2010.gadam un par Apvienības prezidenti ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža. Par Apvienības viceprezidējošo valsti ir nominēta Ukraina. Latvija, kā prezidējošā valsts, ir atbildīga par Apvienības statūtos ietverto uzdevumu izpildi, sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Komisiju un citām saistītajām institūcijām, koordinācijas pasākumu nodrošināšanu starp Apvienības dalībvalstīm, jaunu dalībvalstu piesaistīšanu, kā arī Apvienības mājas lapas uzturēšanu.

Pēdējā atjaunošana 4-06-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 21 22 23 24 25 26 27 28 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 244 - 250 no 250
Powered by Elxis - Open Source CMS