12. septembris, 14 (514)

Drīzumā

8-09-2016

12.-13. septembris 12. gadskārtējā Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas sadarbības grupas (WSE) sanāksme "Koksnes zinātne un inženierija kā risinājums pārejai uz bioekonomiku" Radisson Blu Hotel Rīgā. Rīkotāji: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts sadarbībā ar WSE.

13. septembris Izstādes "Mārtiņš Buclers - 150" pēcatklāšana LZA Prezidija 2. stāva foajē.

14.-15. septembris Starpdisciplināra starptautiska konference "Ceļā uz latviešu tautu" Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā.

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

8-09-2016

Rīgas Tehniskā universitāte precizē izdevumā "Zinātnes Vēstnesis" 2016. gada 4. jūlijā publicēto sludinājumu:

2016. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGA BARISA

par tēmu „Modelling transition policies to a low-carbon road transport in Latvia by 2030".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Jūlija Gušča (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Kenneth Bernard Karlsson (Technical University of Denmark, Dānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā."

***

2016. gada 22. septembrī plkst. 9.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKS LINGEBĒRZIŅŠ.

Promocijas darba temats: "Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā".

Recenzenti: Dr.oec. Ieva Brence (RISEBA); Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola Turība); PhD. Urs Wagenseil, Institut fur Tourismuswirtschaft (Šveice).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā.

Pēdējā atjaunošana 13-09-2016
Lasīt tālāk...

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem

8-09-2016

KONKURSS

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu
uz akadēmiskajiem amatiem:

Cietvielu fizikā (dabaszinātnes)

- vadošais pētnieks - 6 štata vietas
- pētnieks - 1 štata vieta
- zinātniskais asistents - 2 štata vietas

Materiālu fizikā (dabaszinātnes)

- pētnieks - 1 štata vieta

Materiālfizikā (inženierzinātnes un tehnoloģija)

- pētnieks - 1 štata vieta
- zinātniskais asistents - 1 štata vieta

Pieteikumā jānorāda nozare , kurā vēlas pretendēt.

Pieteikumi iesniedzami Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Pieteikumam pievienot:

1. Zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

2. CV;

3. Publicēto darbu sarakstu;

4. Citas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles.)

Redaktores un kontaktinformācijas maiņa "Zinātnes Vēstnesī"

8-09-2016

Sākot ar 2016. gada 1. septembri, "Zinātnes Vēstneša" redaktores amata pienākumus pilda Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova. Lūgums rakstus, sludinājumus un citu vērtīgu informāciju sūtīt uz elektronisko adresi , tālr. saziņai + 371 26593299.

Paldies "Zinātnes Vēstneša" līdzšinējai redaktorei Zaigai Kiperei par rūpīgo un godprātīgo darbu!!!


<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 13 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS