Fizikas un tehn.zin.nod.

FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67223633. Fakss: 67821153
E pasts: fizteh@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētājs Jānis SPĪGULIS
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Andris OZOLS
Zinātniskā sekretāre Sofja NEGREJEVA

Padomes locekļi

Donāts Erts, Modris Greitāns, Vjačeslavs Kaščejevs, Māris Knite, Andrejs Krasņikovs, Mārtiņš Rutkis, Juris Žagars

Nodaļa apvieno 106 LZA locekļus, t.sk. 40 īstenos, 3 goda, 27 ārzemju locekļus un 36 korespondētājlocekļus.

Ar nodaļas darbu saistīti 18 LZA goda doktori.


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns (pdf) 


Radiācijas fizikas pētījumi: no Salaspils Atomreaktora līdz Darmštates Smago jonu paātrinātājam

14-04-2010

K. Švarcs

Latvijas Zinātņu Akadēmija

Radiācijas fizikas eksperimenti LZA Fizikas institūtā tika uzsākti pagājušā gadsimta 60-to gadu sākumā. Pētījumu virziens bija sārmu metālu halogenīdu kristālu (NaCl, KCL, LiF) radiolīzes procesi. Paralēli eksperimentiem tika veidota arī tehniskā bāze tālākiem pētījumiem: kristālu audzēšanas iekārtas, optiskā spektroskopija (ari vakuuma UV), EPR, elektronu mikroskopija u.c. Paraugu apstarošanai izmantoja Salaspils atomreaktoru un gamma-staru kontūru, kā arī elektronu paātrinātāju (5 MeV). LiF kristālu apstarošana atomreaktorā, pateicoties kodolreakcijām 6Li(n, 4He)3T, deva iespēju pētīt radiolīzes procesus pie ļoti lielām absorbētām enerģijām. Zinātniskā virziena veidošanā piedalījās laboratorijas vadošie līdzstādnieki J. Ekmanis, V. Gotlībs, J. Kristapsons un A. Ozols (sk. [1 – 4, 9, 10]). Zinātniskajā darbā aktīvu dalību ņēma arī reaktora tehniskais personāls (D. Kalniņš. K. Baltmugurs u.c.). Cieša sadarbība zinātniskajā darbā izveidojās ar J. Tīlika radiācijas ķīmijas laboratoriju [12]. Šo pētījumu rezultāti regulāri tika publicēti vietējos un starptautiskos izdevumos [1 – 3] un vēlāk tika apkopoti monogrāfijā [4]. Laboratorijā aspiranturā tika sagatavoti kadri arī augstskolām, no kurām īpaši jāmin Daugavpils Pedagoģiskais Institūts (pirmais aspirants A. Podiņš [2]). Par laboratorijas pētījumu starptautisko rezonansi liecina to sistemātiskais apraksts enciklopēdijā „Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry” [6]. Šo pētījumu rezultāti tika arī izmantoti smago jonu radiācijas efektu interpretācijai LiF kristālos [7, 8]. Fundamentālie pētījumi LiF kristālos (V. Gotlībs, Z. Grants, A. Ļušina) deva arī iespēju izstrādāt termoluminescento dozimetru „TELDE” staru terapijai medicīnā (kopā ar prof. J. Nemiro, RMI).

Pēdējā atjaunošana 14-04-2010
Lasīt tālāk...

LZA FTZN 2009. gada nozīmīgākie Latvijas zinātnes sasniegumi

21-12-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2009.gadā. No tiem pieci ir mūsu nodaļas priekšlikumi (sk. LZA sākumlapā). Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas vadība vēlas atzīmēt vēl piecus mūsu nodaļas sasniegumus:

Pēdējā atjaunošana 21-12-2009
Lasīt tālāk...

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa

26-04-2008


Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67223633. Fakss: 67821153
E pasts:

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētājs Juris JANSONS

Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Māris KNITE

Zinātniskā sekretāre Sofja NEGREJEVA

Pēdējā atjaunošana 8-09-2014
Lasīt tālāk...

Sadalījums pa specialitātēm

26-04-2008


astronomija

Māris Ābele, kor. loc.
Edgars Bervalds, kor. loc.
Juris Žagars, kor. loc.
Dainis Draviņš, ārz. loc.

Pēdējā atjaunošana 22-08-2012
Lasīt tālāk...

LZA FTZN darbības un notikumu hronika 2009. gadā

19-05-2009

Decembris

4. decembrī: Notika Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS „LATVENERGO” Gada balvu pasniegšana.

6. decembrī

LZA korespondētājloceklim izcilajam fiziķim Dr.habil.phys. Andrim Ozolam -65.

  nodalas/Image161.jpg

15. decembrī: Notika LZA FTZN balvu ekspertu komisijas sēde. Ekspertu komisija nolēma piešķirt 2009.g. Edgara Siliņa vardbalvu fizikā Dr.habil.phys. Larisai Grigorjevai (LU CFI) par darbu ciklu „Radiācijas defektu veidošana un relaksācijas procesi komplekso oksīdu kristālos un nanostruktūrās” Piešķirt divas LZA balvas jaunajiem zinātniekiem fizikā : Elīnai Laizānei par darbu “Dzīvsudraba koncentrācijas mērījumi kūdrā un ūdenī” (Vadītāja Mag.phys. Zanda Gavare ) un Edgaram Nitišam par darbu “Maha-Cendera interferometriskās metodes ieviešana polimēru kārtiņu elektrooptisko koeficientu noteikšanai”. ( Vadītājs Dr.phys. M. Rutkis). Ar LZA L.un M.Jansonu vārdbalvu šogad neviena neapbalvot.

20. decembrī

LZA īstenajam loceklim, Rīgas Tehniskās universitātes rektoram (1985-1990) izcilajam mehāniķim Egonam Lavendelim – 75

Pēdējā atjaunošana 12-05-2010
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS