9. februāris 3 (379)

Zinātnes Vēstnesis

3 (379) ISSN 1407–1479 2009. gada 9. februāris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2008.GADĀ

SVEICAM!

Valsts pētījumu programma

Latvijas zinātniecēm tiks piešķirta stipendija “Sievietēm Zinātnē”

Kinorežisors Jānis Streičs māca dzīvot

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada februārī

LZP fundamentālo un lietišķo projektu finansēšana 2009.gadā

“LATVIJAS ZINĀTNIEKS” pirms 50 gadiem

Latvijas Zinātnieku savienībā

IN MEMORIAM

Jauna grāmata

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 23.februārī.


Jauna grāmata

6-02-2009

Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā

zv/zv379-6.JPG

Gadu mijā Latvijas vēstures institūta apgādā klajā nāca akadēmiķa, valsts emeritētā zinātnieka, habilitētā vēstures doktora ĒVALDA MUGURĒVIČA grāmata “Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā”, kurai pamatā ir Salaspils Mārtiņsalas arheoloģiskajos izrakumos iegūtais 12.–14. gs senlietu materiāls. Mārtiņsala ar tirgotāju un krustnešu uzbūvētajām Baltijā senākajām mūra celtnēm un tai piederīgo Salaspils novadu līdz 13. gs. sākumam ieņēma centrālo stāvokli Daugavas lejtecē. Pirms uzsākt Rīgas HES celtniecību, kuras laikā bija paredzēta Mārtiņsalas appludināšana, grāmatas autora vadībā 1966.–1974. gadā tika pilnībā atsegta krustnešu celtās senās pils un baznīcas teritorija, plaši pētīts vietējo iedzīvotāju ciems un kapsēta. Ar arheoloģiskajos izrakumos iegūto materiālu, tā izpēti un novērtējumu tagad lasītāji var iepazīties bagātīgi ilustrētajā grāmatā, kuras autors ir izcils dzelzs laikmeta un viduslaiku arheoloģijas, kā arī senāko rakstīto vēstures avotu par Baltijas tautām (Livonijas 13.– 14. gs. hronikas) speciālists. Ieskatīsimies, ko autors raksta grāmatas nobeigumā:

Pēdējā atjaunošana 6-02-2009
Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

6-02-2009

2009. gada 25. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DZINTRA KAŽOKA

aizstāvēs promocijas darbu “Sievietes bioloģiskā statusa izvērtējums Latvijā” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. med. Līga Aberberga-Augškalne (RSU); Dr. habil. med. Haralds Jansons (Valsts emeritēts zinātnieks); Dr.habil. med. Helge Kaarma (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

Pēdējā atjaunošana 6-02-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 11 no 11
Powered by Elxis - Open Source CMS