Sveicam!

30-04-2008

Rīga, 2008. gada 5. februārī

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskā institūta “Sigra” direktoram,
Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas viceprezidentam,
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim profesoram
Dr.habil.agr., Dr. med. vet. Aleksandram Jemeļjanovam

Turklāt jāuzsver atkal un atkal: ieguldījumi zinātnē un
izglītībā – tie nav tikai parastie ikdienas tēriņi.
Tas ir vārda burtiskā nozīmē ieguldījums valsts nākotnē,
viens no tādiem, kas visātrāk un visdrošāk nes augļus.
/Akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga/

Augsti godātais Jemeļjanova kungs!

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam Jūs dzīves svētkos!

Jūsu zinātnisko interešu daudzpusību un Jūsu aktivitāti var apbrīnot, it īpaši tāpēc, ka tās attiecas uz ļoti humānu sfēru – veselīgu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un līdz ar to drošas, veselīgas pārtikas iegūšanu. Jūsu interese par veterināro ģenētiku rada pārliecību par vissaudzīgāko attieksmi pret dzīvo dabu mums līdzās.

Vēlam stipru veselību, enerģiju, dzīves/darba prieku! Lai rodas jaunas idejas pētījumiem tik nozīmīgajās zinātņu nozarēs un lai pietiek spēka to īstenošanai!

Sirsnībā un cieņā

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters
LLMZA nodaļas priekšsēdētāja p.i. Arnis Treimanis

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008

Parakstīts Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA

1-05-2008

zv/zv360-1.jpgzv/zv360-2.jpg
Nodomu protokolu parakstīja Baiba Rivža, Mārtiņš Roze un Juris Ekmanis


Šī gada 25.janvārī Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (turpmāk– ZM) tās ministra Mārtiņa Rozes personā, Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk– LZA) tās prezidenta Jura Ekmaņa personā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk– LLMZA) tās prezidentes Baibas Rivžas personā jau trešo gadu pēc kārtas, parakstīja Nodomu protokolu, ar mērķi veicināt lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām Latvijas Zinātņu akadēmijā pārstāvētām nozarēm.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...

LZA Senāts – Augstceltnē un Organiskās sintezes institūtā

2-05-2008

zv/zv361-1.jpg
LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis J.Stradiņš atklāj
sēdi OSI ar Valsts prezidenta V.Zatlera piedalīšanos
zv/zv361-2.jpg
Vīru saruna. No kreisās: I.Kalviņš, V.Zatlers, J.Ekmanis
A.Edžiņas foto


Ārvalstu finansējuma daļa – 18,5%, kamēr ES – tikai 8,5%. Tas rāda uzņēmēju ieinteresētības trūkumu jaunos produktos un dod pamatu apgalvojumam, ka daļa Latvijas zinātnieku arī turpmāk strādās citu valstu ekonomiku interesēs.

Bet Latvijas OSI ir viens no piemēriem, kā zinātne strādā roku rokā ar inovatīvu ražošanu. Institūts var noderēt kā modelis šo sarežģīto jautājumu risināšanai.

Pēdējā atjaunošana 3-05-2008
Lasīt tālāk...

LZA PAVASARA PILNSAPULCE 2008. gada 3. aprīlī

1-05-2008

LZA Pilnsapulcē 2008.gada 3.aprīlī ievēlēti:

Prezidents Juris EKMANIS

viceprezidents Tālavs JUNDZIS,
ārlietu sekretārs Andrejs SILIŅŠ,
ģenerālsekretārs Valdis KAMPARS,
Fonda priekšsēdētājs Jānis BĒRZIŅŠ;

Senāta locekļi:

Mārcis Auziņš, Andris BUIĶIS, Elmārs GRĒNS, Viktors HAUSMANIS, Ivars KALVIŅŠ, Vija KLUŠA, Māris KĻAVIŅŠ, Ivars KNĒTS, Andris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Ivars LĀCIS, Dace MARKUS, Tālis MILLERS, Baiba RIVŽA, Valentīna SKUJIŅA, Jānis STRADIŅŠ, Arnis TREIMANIS, Jānis VĪBA;

Uzraudzības padome:

Pēteris ZVIDRIŅŠ, Jānis Guntis BĒRZIŅŠ, Gunārs DUBURS, Arnis KALNIŅŠ, Daina KĀRKLIŅA, Edvīns VANAGS, Nikolajs VEDERŅIKOVS.

Pilnsapulcē apstiprināti:
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Juris JANSONS,
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Raimonds VALTERS,
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Ilga JANSONE.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008

Jaunas vakances

1-05-2008
Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo, ka saskaņā ar LZA Statūtiem 2008. gada novembrī notiks jaunu akadēmijas locekļu vēlēšanas.

Zinātņu akadēmija ir pieņēmusi lēmumu izsludināt 5 īsteno locekļu (akadēmiķu) vakances, un 11 korespondētājlocekļu vakances.

Pēdējā atjaunošana 8-05-2009
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS