Valsts apbalvojumi LZA locekļiem

5-11-2009

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru apbalvoti:
LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Teātra pētījumu centra vadītāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Dr.philol., Dr.habil.art. Silvija Radzobe, medaļu mākslinieks, gleznotājs un tēlnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Jānis Strupulis, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra direktors un vadošais pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Dr.habil.phys. Juris Žagars.

Kā noteikt prioritātes?

19-11-2009

Saruna ar LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju
LZA korespondētājlocekli ARNI TREIMANI

Jūs LZA Senāta sēdē stāstījāt par piedalīšanos Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas gadskārtējā sapulcē, kur tika iztirzāts arī mūsu akadēmijai svarīgs jautājums – zinātnisko pētījumu prioritāšu noteikšana. Kādas atziņas tur guvāt?

Zviedrijas Karaliskā Inženierzinātņu akadēmija (IVA) 21. – 22. oktobrī atzīmēja savu 90 gadu jubileju, bet, kā jau to vairākkārt līdzīgos gadījumos atzīmējuši mani kolēģi, zviedri neaizraujas ar pompozu runu teikšanu un krāšņiem apsveikumiem. Tā vietā tika noturēts seminārs par tēmu: zinātnisko pētījumu prioritāšu noteikšana, lai veicinātu tālāku attīstību, proti Research and Development (R&D). Tika runāts par to, kā izfiltrēt datus un pasniegt tos tiem, kas dod naudu, un kā tas tiek darīts dažādās valstīs, jo naudu jau dod ne tikai valsts.

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Lasīt tālāk...

2009.gada 26.novembra pilnsapulcē jaunievēlētie LZA locekļi

4-12-2009

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS RUDENS PILNSAPULCE

2009. gada 26. novembrī

2009.gada 26.novembra pilnsapulcē jaunievēlētie LZA locekļi

ĪSTENIE LOCEKĻI

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Oļģerts Dumbrājs (fizika)

Jevgenijs Kotomins (fizika)

Aivars Stranga (vēsture)

Andris Muižnieks (fizika)

  

Aija Linē (bioloģija)

GODA LOCEKĻI

Valdis Kokars (ķīmija)

Jāzeps Pīgoznis

Dace Gardovska (medicīna)

Vilis Vītols  

Valdis Pīrāgs (medicīna)

 

Juris Urtāns (kultūras vēsture)

 

Tālis Gaitnieks (meža zinātnes)

Pēdējā atjaunošana 4-12-2009

Gada ievērojamākie sasniegumi

18-12-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2009.gadā

Pēdējā atjaunošana 18-12-2009
Lasīt tālāk...

2008. gads

12-01-2009

Zinātnes Vēstnesis - Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts - ISSN 1407-1479Redaktore:
Zaiga Kipere

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada

Redkolēģijas vadītājs: akadēmiķis Juris Ekmanis
Redkolēģija:
akadēmiķis Jānis Bērziņš,
LZA kor.loc. Jānis Kristapsons,
akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs,
akadēmiķe Baiba Rivža,
LZA kor.loc. Pēteris Trapencieris,

Redakcijas adrese: Rīgā, LV 1050, Akadēmijas laukumā 1

Tālr.: +371 6721 2706
Fakss: +371 6782 1109
E pasts: ,

Pēdējā atjaunošana 23-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS