Skaistums – gudrībai

21-05-2009

zv/zv386-1.JPG
Līga Zvejniece, Karīna Siliņa un Tatjana Glaskova
kopā ar Goda patronesi Vairu Vīķi-Freibergu
A.Edžiņas foto
 

Nebijis notikums – redzēt vienkopus 15 jaunas, skaistas un gudras zinātnieces – L’OREAL Latvijas stipendijas “Sievietēm Zinātnē” 5 gadu laureātes, kuru dabisko daili prasmīgi papildinājusi L’OREAL elegantā kosmētika (elegantā tādēļ, ka ir redzams tikai rezultāts, nevis līdzekļi, ar kādiem tas panākts). 8. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā svinīgi tika pasniegtas kārtējās trīs stipendijas “Sievietēm Zinātnē”, kuras dzīvības zinātnēs un materiālzinātnēs nu jau piekto gadu piešķir L’OREAL Latvija ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

Pēdējā atjaunošana 21-05-2009
Lasīt tālāk...

Latvijas Radošo savienību plēnuma REZOLŪCIJA

12-06-2009

Latvijas valsts ir tās pilsoņi. Mūsu nācijas identitāte ir latviešu valoda un kultūra. Valdības attieksme pret kultūru, zinātni un izglītību liek domāt, ka varas pārstāvji apzināti vēlas pārvērst tautu par mazizglītotu pūli, ar kuru var manipulēt savās interesēs. Politiķu paustais viedoklis par kultūru tikai kā patērējošu nozari ir aplams, jo pētījumi liecina, ka katrs kultūrā ieguldīts lats sniedz 1,49 latu atdevi Latvijas ekonomikā. Radošais gars ir būtiskākais kultūras un mākslas komponents, bet tas vienlīdz nepieciešams, lai radītu preces un produktus ar augstu pievienoto vērtību, uz kā nākotnē jābalstās Latvijas ekonomikai un labklājībai. Radoša pieeja ir vajadzīga ikkatrā nozarē, tāpēc valstī jābūt pilnvērtīgai profesionālās mākslas dzīvei un tās mijiedarbībai ar visiem sabiedrības slāņiem. Kultūrai ir ne tikai mākslinieciska, bet arī izglītojoša, ekonomiska un sociāla loma, tā veicina sabiedrības integrāciju, mazina sociālo spriedzi un nostiprina pašapziņu.

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu konkurss 2010. gadam

3-07-2009

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un diplomu.

Pēdējā atjaunošana 3-07-2009
Lasīt tālāk...

23.jūlijā parakstīta vienošanās starp Latvijas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūru (ESA)

3-09-2009

Savstarpējo vienošanos par Latvijas izteikto vēlmi slēgt sadarbības līgumu Latvijas Republikas un Eiropas Kosmosa aģentūras ESA (European Space Agency) pārstāvji panāca 2008.g. 16.aprīlī. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, ko IZM 2009.g. janvārī saskaņojusi ar ESA un kura izstrādes laikā bija iespēja arī Latvijas Zinātnes padomei un Latvijas Zinātņu akadēmijai izteikt iebildumus un priekšlikumus, bija nākamais solis sadarbības turpināšanā un kopīgo mērķu sasniegšanā (sk. Latvija plāno attīstīt sadarbību kosmosa jomā. – “ZvD”, 2009, nr. 203, 12.lpp. http://www.lu.lv/zvd/2009/pavasaris/kosmosa_joma.html).

Lasīt tālāk...

Valtera Capa balva radioinženierim Raimondam Skurulam

17-09-2009

zv/zv390-1.JPG zv/zv390-2.JPG 
Raimonds Skuruls (centrā) un iepriekšējo gadu Valtera Capa balvas laureāti Roberts Kalniņš (pa kreisi) un Juris Upatnieks (ASV)  Laureāts kopā ar LZA prezidentu Juri Ekmani, LR Patentu valdes direktoru Zigrīdu Aumeisteru un firmas “Minox” pārstāvi Norbertu Burgeru
A.Edžiņas foto
 
 

Ievērojamā inženiera, minifotoaparāta Minox radītāja Valtera Capa balva tika iedibināta 2005. gadā. Līdz šim tā piešķirta divas reizes, godinot ievērojamus Latvijas izcelsmes izgudrotājus: Robertu Kalniņu un Benjamiņu Jofi (2005) un Juri Upatnieku (2007) par viņu mūža ieguldījumu izgudrojumos, kas ieguvuši plašu atzinību un pielietojumu pasaules mērogā. Tagad pienākusi kārta trešajai balvai. Tiek apbalvots inženieris Raimonds Skuruls par izcilu ieguldījumu skaņu apstrādes tehnikas jomā.

Pēdējā atjaunošana 17-09-2009
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS