Sagatavots Latvijas Zinātņu akadēmijas gada darbības pārskats

22-03-2017

Martā sagatavots un plašam interesentu lokam elektroniski pieejams Latvijas Zinātņu akadēmijas 2016. gada darbības pārskats. Darbības pārskatā jeb LZA Gadagrāmatā 2017 papildus pamatinformācijai, publicēti aktualizētie dati par akadēmijas struktūru, locekļiem, atsevišķu struktūrvienību darbu, piešķirtajām balvām, starptautisko sadarbību. Īpaši izvērsta ir sadaļa, kurā aplūkota akadēmijas zinātniskā un organizatoriskā darbība un zinātnisko nodaļu  darba atskaites, kur ietverti arī zinātniskie ziņojumi par atskaites posmā nozīmīgākajām zinātnes tēmām atsevišķās zinātņu nozarēs.

Lasīt tālāk...

O.Spārītis: Saulvedis Cimermanis ir izaudzinājis veselu sekotāju skolu etnogrāfijā un kultūrvēsturē

7-01-2015

Savu 85. gadskārtu etnogrāfs un kultūrvēsturnieks, LZA akadēmiķis Saulvedis Cimermanis pagājušā gada vasarā sagaidīja un pavadīja "kā parasti" - bez ovācijām un kņadas, bet pie rakstāmgalda, rediģējot nodaļas Latvijas tradicionālās dzīves vides, celtniecības un sadzīves kultūras materiālu izdevumam, caurlūkojot Alūksnes vai Mālpils novadu kultūrvēsturei veltītos rakstus kārtējiem "Letonikas bibliotēkas" sējumiem, vai arī sastādot tematiskos plānus LZA Vēstu "A" sērijas laidieniem. Tāds viņš ir - šis zinošais un strādīgais akadēmiķis, kurš var būt lepns ar to, ka ir izaudzinājis Latvijas etnogrāfijas un kultūras vēstures pētniecībai veselu savu sekotāju skolu. 

Pēdējā atjaunošana 8-01-2015
Lasīt tālāk...

Iznākusi grāmata par etnogrāfu un kultūrvēsturnieku Saulvedi Cimermani

5-01-2015

Otrdien, 6. janvārī, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatas „Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis. Biobibliogrāfija" atvēršanas svētki. Grāmata iznāk sērijā „ Latvijas Zinātnieki".

Lasīt tālāk...

2017. gada LZA Lielās medaļas laureāti – akadēmiķis Jānis Bārzdiņš un akadēmiķe Baiba Rivža

14-03-2017

Šodien, 14. martā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts nolēma piešķirt LZA Lielo medaļu akadēmiķim Jānim Bārzdiņam par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā, kā arī akadēmiķei Baibai Rivžai par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.

Pēdējā atjaunošana 14-03-2017
Lasīt tālāk...

Filozofi analizē Pāvesta Franciska runu ES Parlamentā un Eiropas Padomē

17-12-2014

12. decembrī LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa bija aicināta piedalīties zinātniskajā  konferencē „Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un Eiropas Padomē - filozofiskie secinājumi Latvijai". To rīkoja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (turpmāk tekstā - LU FSI) sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku. Konferenci atklāja LU FSI direktore Maija Kūle, LU prorektors Indriķis Muižnieks un Romas baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs  Stankevičs.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS