Ilzes Lozes monogrāfijas "Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā" atvēršanas svētki

15-06-2015

19. jūnijā plkst. 11 Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta zālē notiks LZA korespondētājlocekles Dr.habil.hist. Ilzes Lozes monogrāfijas "Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā" atvēršanas svētki. Monogrāfija ir izdota ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes augstskolas finansiālu atbalstu. Aicinām interesentus!

LZA prezidentam O.Spārītim Hamburgā pasniedz Kultūras balvu un cildina Latvijas -Vācijas kopējo kultūras mantojumu

15-05-2017

Š.g. 14. maijā Hamburgas rātsnamā notikušās Vācbaltu biedrības (Deutsch-Baltische Gesellschaft e.V.) Federālās sapulces laikā ar 2017. gada Vācbaltu biedrības Kultūras balvu tika godināts Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents un Latviešu-vācbaltu centra Domus Rigensis valdes loceklis Prof. Dr. Ojārs Spārītis.

Plašāk šeit


Sveicam LZA goda locekli Imantu Lancmani ar Vācbaltu apvienības Kultūras balvas piešķiršanu

2-06-2015

29. maijā Rundāles pils muzeja direktoram un gleznotājam Dr.art.h.c. Imantam Lancmanim tika pasniegta Vācbaltu apvienības Vācijā 2015. gada Kultūras balva par viņa ieguldījumu Rundāles pils kompleksa atjaunošanā un mūža darbu vācbaltu kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā un saglabāšanā.

Plašāk: Vācbaltu apvienība Vācijā pasniedz balvu Rundāles pils direktoram Dr. Imantam Lancmanim (Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā, 01.06.2015.)


Otrajā Humanitāro zinātņu akadēmiskajā forumā spriedīs par humanitāro zinātņu nozīmīgumu drošības stiprināšanā

10-05-2017

Š.g. 11. maijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19) pulksten 13 Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko Otro Humanitāro zinātņu akadēmisko forumu, kurā eksperti vērsīs uzmanību uz humanitāro zinātņu būtisko lomu valsts drošības aspektos, ņemot vērā gan militāros, gan nemilitāros riskus. Tiks apspriesta humanitāro zinātņu loma valstiskās identitātes, reliģijas, vērtību izpratnē, medijos u.c.

Plašāk šeit .


LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2015. gada 28. maijā

29-05-2015

2015. gada 28. maijā Rīgas Latviešu biedrības Kluba zālē notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde. Sēdes ietvaros bija paredzēts īpaši uzrunāt HSZN goda locekļus un goda doktorus, aicinot klātesošos iepazīstināt ar savām „mazajām vizītkartēm". Sēdi atklāja un gandarījumu par LZA un RLB sadarbību izteica Rīgas Latviešu biedrības vadītājs LZA goda loceklis Guntis Gailītis.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS