Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu konkurss 2009. gadam

27-06-2008

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un naudas balvu.

Pēdējā atjaunošana 27-06-2008
Lasīt tālāk...

Daugavpilī

11-07-2008

16. maijā Daugavpils Universitātē notika 50. Starptautiskā zinātniskā konference un Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde. Plenārsēdē Daugavpils – Latvija – Eiropa: daudzdimensiju attīstības iespējas” runāja DU rektors Arvīds Barševskis, LZA prezidents Juris Ekmanis, LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš un Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja Rita Strode.

Pēdējā atjaunošana 11-07-2008
Lasīt tālāk...

SVEICAM!

4-09-2008

Mīļo akadēmiķi Mārtiņ Beķer!

No visas sirds sveicam Jūs 80. dzimšanas dienā!

Savā darbā Jūs esat apvienojis neiespējamo – izcilu aktivitāti, labvēlīgu attieksmi pret visu paaudžu kolēģiem un prasmīgu organizatorisko darbu. Un tāpēc mēs lepojamies. Lepojamies ar Jūsu starptautiski atzīto ieguldījumu mikrobioloģijas un biotehnoloģijas jomā, lielo veikumu zinātnes organizatoriskajā darbā un jauno zinātnieku sagatavošanā, ar Jūsu nopelniem valsts emeritēto zinātnieku grantu iedibināšanā un ilggadīgo aktīvo darbību Valsts emeritēto zinātnieku padomes darbā.

Pateicoties par ciešo sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, novēlam veselību, enerģiju, izturību un možu garu, veiksmi turpmāko radošo ieceru īstenošanā ! Paldies par Jūsu nesen iznākušo objektīvo dzīves atstāstu, un lai Jūsu pamatīgums turpinās jaunos darbos!

Dziļā cieņā un sirsnībā –

LZA prezidents Juris Ekmanis
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Raimonds Valters

2008. gada 31.augustā

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008

Par valsts budžeta zinātnē projektu 2009. gadam

26-09-2008

2008. gada 5. septembrī

Ministru prezidentam Ivaram Godmanim
Finanšu ministram Atim Slakterim
Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei

Zinātne ir viens no priekšnoteikumiem, lai Latvijai nodrošinātu modernu attīstības ceļu. Šī tēze kā viena no valsts ilgtermiņa politikas svarīgām sastāvdaļām iekļauta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (NAP), kurā kā viena no trim prioritātēm izvirzīta zinātnes un pētniecības attīstība.

Pēdējā atjaunošana 26-09-2008
Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAZIŅOJUMS

10-10-2008

Latvijas Zinātņu akadēmija vienprātīgi atbalsta Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja Elmāra Grēna un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Jura Ekmaņa 5.septembrī izteikto viedokli par valsts budžeta zinātnē projektu 2009.gadam un laikrakstā “Diena” (š.g. 30.septembrī) publicēto E.Grēna, J.Ekmaņa un LU rektora M.Auziņa rakstu “Rotaļas ar zinātni”.

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS