BALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

30-04-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Katru gadu piešķir 9 prēmijas, no tām fizikas, matemātikas, inženierzinātnēs un datorzinātnēs — 3, ķīmijas, bioloģijas, lauksaimniecības un medicīnas zinātnēs — 3, humanitārajās un sociālajās zinātnēs — 3.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fizikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu vārdā,  

par labāko darbu ķīmijā Mārtiņa Straumaņa — Alfrēda Ieviņa vārdā,

par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā — Zentas Mauriņas vārdā.

Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz 2008. gada 30. septembrim LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Rīga, LV 1050)

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tel. 67223931.

Pēdējā atjaunošana 12-05-2008
Lasīt tālāk...

Latvijas zinātnes sasniegumi 2007.gadā

27-04-2008
LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2007.GADĀ

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2007.gadā.

Izstrādāta un ieviesta kompleksa klīniski ģenētiskās izmeklēšanas metode bērnu hronisko slimību riska faktoru noskaidrošanai (LZA kor.loc. Ingrīda Rumba, Dr. Liene Ņikitina–Zaķe, Dr. Tatjana Sjakste, Ieva Saulīte, Irēna Rinkuža, Dr. Silvija Remberga, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca Gaiļezerā)

Lasīt tālāk...

LZA balvu laureāti

27-04-2008
LZA Senāta lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu kultūrā LZA goda loceklim Jānim Streičam –– par izcilu ieguldījumu mūsdienu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Edgara Siliņa balvu fizikā – Dr.habil.phys. Jurim Purānam (LU Cietvielu fizikas institūts) – par sasniegumiem precīzu cietvielu struktūras pētījumos ar sinhrotrona starojuma palīdzību

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā – Dr.phys. Andrejam Alksnim (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” redakcijas kolēģijas loceklim) un Irēnai Pundurei (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” atbildīgajai sekretārei) par veiksmīgu un uzticīgu zinātnes popularizēšanu Latvijā (sakarā ar žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 50.gadu jubileju).

Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS

30-04-2008

Raiņa balva

par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā


FIZIKAS UN TEHNISKAJĀS ZINĀTNĒS

Eižena Āriņa
(kopā ar a/s “Dati” un
Latvijas Izglītības fondu)

datorzinātnēs un to pielietojumos

Artura Balklava

balva par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā

Pēdējā atjaunošana 12-05-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Powered by Elxis - Open Source CMS