Jaunumi

LZA ārkārtas pilnsapulcē tika pasniegtas akadēmijas vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

LZA ārkārtas pilnsapulcē tika pasniegtas akadēmijas vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

Vakar, 8. oktobrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārkārtas pilnsapulces laikā tika sveikti LZA balvu laureāti, kuri bija ieradušies, lai saņemtu balvu medaļas un diplomus klātienē. 

LZA Senāts šogad piešķīra trīspadsmit vārdbalvas un četras jauno zinātnieku balvas, to vidū arī pērn, 2019. gadā, no jauna iedibinātās balvas - Kaspara Buša vārdbalvu meža ekoloģijā un mežkopībā, kā arī Vitauta Tamuža vārdbalvu jaunajiem zinātniekiem mehānikā. LZA vārdbalvu klāstā ir vairākas balvas, ko piešķir tikai jaunajiem zinātniekiem, šogad tās ir - Emīlijas Gudrinieces vārdbalva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā, Ludviga un Māra Jansonu balva jaunajiem zinātniekiem fizikā, kā arī Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā, tādējādi kopā ar jauno zinātnieku balvām LZA šogad ir apbalvojusi astoņu jauno zinātnieku sasniegumus dažādās zinātņu nozarēs. Ar balvu laureātu profiliem aicinām iepazīties laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" 6. aprīļa numurā: https://www.lza.lv/images/aktualitates_2020/zv591.pdf

2020. gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra deviņas LZA vārdbalvas:

LZA īstenajam loceklim Aleksejam Kuzminam (LU Cietvielu fizikas institūts) - Edgara Siliņa balvu fizikā par darbu kopu "Rentgenabsorbcijas spektru analīzes metožu izstrāde un to pielietojumi materiālu struktūras pētījumos";

LZA korespondētājloceklim Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Gustava Vanaga balvu ķīmijā par jaunu sintēzes metožu izveidošanu un materiālu ķīmiju un pētījumiem medicīnas ķīmijā;

LZA korespondētājloceklim Aleksandram Rapoportam (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balvu bioloģijā par darbu kopu "Raugu anhidrobioze. Latvijas zinātnieku pētījumi 21. gadsimtā";

Dr.phys. Jānim Kleperim (LU Cietvielu fizikas institūts) - Artura Balklava balvu par zinātnes popularizēšanu, organizējot pasākumu "Saules Kauss";  

LZA īstenajai loceklei Vairai Vīķei-Freibergai -  Friča Brīvzemnieka balvu par nozīmīgu ieguldījumu folkloras pētniecībā un monogrāfiju "The Singer of Songs";

LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714- 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714- 1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotthard Friedrich Stender (1714- 1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts";

Dr.med. Andrim Jumtiņam (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balvu par ilggadīgu darbu ortopēdijas jomā  un nozīmīgiem sasniegumiem ortopēdijas attīstībā Latvijā;

Dr.chem. Ingeborgai Andersonei (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē par darbu kopu "Koksnes ilgizturības risinājumi: aizsardzības līdzekļi un metodes";

LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālītim -  Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības vajadzībām.

Jaunie zinātnieki saņem četras LZA vārdbalvas:

Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) -  Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu "Elektrisko un termoelektriskoīpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās". Vad. Dr.phys. A. Vembris;

Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par darbu "Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija- Čaikovska reakcijā". Vad. Dr.sc.nat. J. Veliks;

Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) -  Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu "Elektrofīlu inducētas pārgrupēšanās reakcijas propargilsilānos". Vad. LZA īst.loc. M. Turks.

Dr.sc.ing. Andris Freimanis - Vitauta Tamuža balvu par darbu "Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā".  Vad. Dr.sc.ing. A. Paeglītis.  

LZA Senāts piešķīra arī četras jauno zinātnieku balvas:

Dr.phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu fizikas institūts) - par darbu "Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4  materiālā". Vad. Dr.phys. K. Šmits;

Mg.chem. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - par darbu "Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C- H funkcionalizēšana". Vad. Dr.chem. L.Grigorjeva;

Mg. Terēzei Stankai (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - par darbu "Ziemas kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fungicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa mēslojuma normām". Vad. Dr.biol. B. Bankina;

Mg. Kasparam Zalānam (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - par darbu "Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā". Vad. LZA īst.loc. A. Cimdiņa.

0246 fotobrencis@inbox.lv

LZA īstenajai loceklei Vairai Vīķei-Freibergai Friča Brīvzemnieka balva piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu folkloras pētniecībā un monogrāfiju "The Singer of Songs"

 0224 fotobrencis@inbox.lv

LZA korespondētājloceklim, Dr.chem. Pāvelam Arsenjanam Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta par jaunu sintēzes metožu izveidošanu un materiālu ķīmiju un pētījumiem medicīnas ķīmijā

0261 fotobrencis@inbox.lv

LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē piešķirta par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā"

0277 fotobrencis@inbox.lv

Dr.phys. Jānim Kleperim Artura Balklava balva par zinātnes popularizēšanu piešķirta organizējot pasākumu "Saules Kauss"

0301 fotobrencis@inbox.lv

Kaspara Buša vārdbalva meža ekoloģijā un mežkopībā piešķirta Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošajam pētniekam, habilitētajam mežzinātņu doktoram Pēterim Zālītim

0314 fotobrencis@inbox.lv

Ludviga un Māra Jansonu vārdbalva fizikā piešķirta LU Cietvielu fizikas institūta Organisko materiālu laboratorijas vadošajam pētniekam Dr.phys Kasparam Pudžam

0323 fotobrencis@inbox.lv

Mg.chem. Renātei Melngailei Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā piešķirta par darbu "Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā”

0346 fotobrencis@inbox.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva piešķirta Dr.phys. Virgīnijai Vītolai par darbu "Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā"

0356 fotobrencis@inbox.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva piešķirta Mg.chem. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam par darbu "Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana"

0362 fotobrencis@inbox.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva ipiešķirta Mg. Terēzei Stankai par darbu "Ziemas kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fungicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa mēslojuma normām"

Foto - Jānis Brencis.

Lasīts 2175 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")