Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2011. gada 7. aprīlī

Demo video 1

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis.

Demo video 1

LZA balvu pasniegšana.

Demo video 3

Lekcija "Par paleontoloģiju Baltijā un mūsu "devona senčiem"". Kor. loc. Ervīns Lukševičs. ( Prezentācija (pdf))

Demo video 4

Pārskats par LZA darbību 2010. gadā. LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars. ( Prezentācija (pdf))

Demo video 3

LZA Uzraudzības padomes ziņojums. Akadēmiķis Pēteris Zvidriņš.

Demo video 4

Debates. Kor. loc. Juris Skujāns.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Indriķis Muižnieks.

Demo video 4

Debates. Kor. loc. Edīte Kaufmane.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Oļģerts Lielausis.

Demo video 4

Debates. Kor. loc. Andris Ozols.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Raimonds Valters.

Demo video 4

Debates. Akadēmiķe Baiba Rivža.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Tālavs Jundzis.

Demo video 4

Debates. Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības valdes loceklis Gints Turlajs.