Latvijas Zinātņu akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2010. gada 25. novembrī

Demo video 1

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis.

Demo video 1

Laudatio akad. Mārcim Auziņam saka akad. Ruvins Ferbers.

Demo video 3

LZA Lielās medaļas laureāts - akad. Mārcis Auziņš. Akadēmiskā lekcija.

Demo video 4

Debates. LZA korespondētājlocekle Tatjana Koķe.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķe Baiba Rivža.

Demo video 4

Debates. Akadēmiķis Tālavs Jundzis.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Andrejs Siliņš.

.