Latvijas Zinātņu akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2010. gada 8. aprīlī


Demo video 1

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis.

Demo video 1

Sveiciens no Izglītības un Zinātnes ministres Tatjanas Koķes. (Sveicienu nolasa J. Ekmanis).

Demo video 3

LZA balvu pasniegšana.

Demo video 4

Lekcija ”Latvijas ekonomiskā situācija un nākotnes izredzes". Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvics. (Lekcijas teksts (doc). Prezentācija (pdf))

Demo video 3

Pārskats par LZA darbību 2009. gadā. LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars. ( Prezentācija (pdf))

Demo video 4

Debates. Akadēmiķis Andrejs Siliņš.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķe Baiba Rivža.

Demo video 4

Debates. LZA goda loceklis Pēteris Guļāns. (Prezentācija (pdf))

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Viktors Hausmanis.

.