Latvijas Zinātņu akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2009. gada 2. aprīlī

Demo video 1

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis.

Demo video 1

Lekcija “Ekonomiskā krīze – “kritiens uz augšu””. LZA korespondētājloceklis Uldis Osis ( Prezentācija (pdf))

Demo video 3

Diskusija. LZA goda loceklis Pēteris Guļāns ( Prezentācija (pdf))

Demo video 4

Diskusija. Akadēmiķe Baiba Rivža.

Demo video 3

Diskusija. LZA goda doktors Edvīns Karnītis.

Demo video 4

Diskusija. LZA Goda loceklis Valdis Jākobsons .

Demo video 3

Diskusija. Akadēmiķis Andris Buiķis.

Demo video 4

Diskusija. Akadēmiķis Indriķis Muižnieks.

Demo video 3

Debates. Akadēmiķis Oļģerts Lielausis.

Demo video 4

Pārskats par LZA darbību 2008. gadā. LZA ģenerālsekretārs, akadēmiķis Valdis Kampars. pardomas par krizi. ( Prezentācija (pdf))